Peiling Maurice de Hond 24 juni 2012 - slordige conclusies in NRC en Volkskrant

Partijen in volgorde van grootte:
1 - SP - 30 zetels
2 - VVD - 28 zetels
3 - PVV - 23 zetels
4 - PvdA - 20 zetels
5 - D66 - 17 zetels
6 - CDA - 11 zetels
7 - GL en CU - 6 zetels
8 - SGP en PvdD - 3 zetels
9 - Overig - 3 zetels

Verschil t.o.v. huidige Tweede Kamer:
VVD -3 zetels
PvdA -10 zetels
PVV -1 zetel
CDA -10 zetels
SP +15 zetels
D66 +7 zetels
GL -4 zetels
CU +1 zetel
SGP +1 zetel
PvdD +1 zetel
Overig +3 zetels

Weinig verandering deze week: 1 zetel minder voor SP en CDA, 1 erbij voor D66 en de overige partijen. Zet de vorige week ingezette daling van de SP door, dan staan de VVD en de SP straks weer gelijk, terwijl het verschil tussen beide partijen eerder bij Maurice de Hond al zes zetels bedroeg.

Om niet te vergeten dat het uiteindelijk om veranderingen in het parlement gaat, nu ook de verschillen ten opzichte van de huidige Tweede Kamer. Dan staat de VVD op licht verlies en blijft de PVV vrijwel gelijk. De PvdA raakt ongeveer eenderde van haar zetels kwijt en het CDA de helft. De SP verdubbelt, D66 groeit met bijna driekwart en GroenLinks staat al een aantal weken op een verlies van veertig procent.

De overige partijen die elk 1 zetel krijgen zijn 50Plus, de Piratenpartij en DPK (dat inmiddels weer een nieuwe website zonder extra p heeft: dpk.nu).


Naast de politieke voorkeur geeft Maurice de Hond deze week ook cijfers over het vertrouwen van kiezers in de verschillende lijsttrekkers. Een onderdeel van de peiling dat in ieder geval door het NRC en de Volkskrant (ANP) is opgepikt:

Het is maar de vraag of de cijfers dit soort conclusies rechtvaardigen. De gemiddelde rapportcijfers liggen inderdaad lager dan voorheen, maar dat is in een tabel waarin mensen zijn ingedeeld op stemgedrag in 2010, terwijl inmiddels een flink deel van de kiezers anders zou stemmen. En dan vindt de daling vooral plaats ten opzichte van januari, drie maanden voor de val van het kabinet en zijn de verschillen met vorige maand minimaal.
Eigenlijk kunnen we hooguit conclusies trekken uit de tabel waarin mensen naar huidige voorkeur zijn ingedeeld, maar daarin staan weer uitsluitend cijfers voor deze week. En dan zie je dat gepeilden een sterke voorkeur hebben voor de lijsttrekker van de partij waarop ze willen stemmen - gemiddelde score 7,9 - terwijl de overige lijsttrekkers gemiddeld gemiddeld slechts een 4,5 krijgen. Of dat in het verleden anders was, is uit deze cijfers niet op te maken. En dan nog? Is het relevant of Samsom onder VVD-stemmers nu een 3,2 krijgt en wellicht eerder een halve of hele punt meer? Om te weten te komen op welke partijen gepeilden potentieel zouden stemmen is de vraag 'welke partijen zouden ook uw stem kunnen krijgen' toch veelzeggender.


24-06-2012 | door: Marleen Zachte | Maurice de Hond | 2 reacties
trefwoorden ,
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Del.icio.us
  • email
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • NuJIJ
  • Twitter

Reacties

plagvreugd
-1-  plagvreugd:

Volgens mij is die geciteerde alina in het bericht van de Volkskrant/ANP gebaseerd op de volgende tekst van De Hond:
“Bezien we het vertrouwen in de lijsttrekkers dan kunnen we vaststellen dat het erop lijkt dat zich een vorm van ‘verharding’ aan het voordoen is bij de kiezers. Het vertrouwen in politici aan de andere kant van het spectrum wordt steeds lager.”
Hij heeft het dus alleen over verharding tov de andere kant van het politieke spectrum. VK/ANP veralgemeent die verharding naar alle partijen en verbindt er een conclusie over verminderd overstappen aan die ik nergens in het persbericht terugvindt.
Ofwel VK/ANP baseert zich op meer tekst/gegevens van De Hond, ofwel ze zuigen dingen uit hun duim.
(om te zien of de conclusie van De Hond klopt over de verharding tov partijen aan de andere kant van het politieke spectrum, had er inderdaad beter een extra tabel kunnen zijn, waarin die vergelijking met een paar maanden geleden wordt gedaan).

De volgende twee zinnen in het persbericht van de Hond:
“Dat heet o.a. als gevolg dat de totaalscores lager worden. Zo scoren Roemer, Rutte en Pechtold overall een half tot een heel punt lager dan ze 5 maanden geleden nog scoorden. Een situatie die ontstaan is kort na de val van het kabinet, waardoor de tegenstellingen binnen het electoraat zijn verscherpt.”
Dit zeg je hierboven ook (dat de daling vooral tov januari plaatsvindt en er de laatste maand nauwelijks verschillen zijn). Eigenlijk zegt De Hond in zijn persbericht zelf dus dat er helemaal geen nieuws hierover is, de tekst van VK/ANP suggereert dat wel.

Mijn conclusie: Er is vaak veel kritiek mogelijk op de peilingen van De Hond, maar naar mijn mening worden hier de grootste fouten gemaakt door VK/ANP, die ongefundeerde conclusies trekken en non-nieuws als nieuws brengen.

Marleen Zachte
-2-  Marleen Zachte:

@plagvreugd: Ik heb geen idee of de media nog aanvullende tekst ontvangen van De Hond. Mocht iemand dat weten, dan hoor ik dat graag eens. Als dat niet het geval is, hebben ze mogelijk nog de volgende passage gebruikt om tot hun conclusie te komen, vooral de laatste zin:

“Ook is het interessant te zien waar bij kiezers van andere partijen nog scores van 6 of hoger te zien zijn. Bij Roemer is dat nog bij kiezers van PvdA en Groen Links. Bij Rutte is dat bij kiezers van CDA en D66 (maar zeker niet bij kiezers van de PVV). Bij Pechtold is dat nog alleen bij kiezers van Groen Links. En bij alle anderen zien we dat bij kiezers van geen van de andere partijen. Dit is ook een indicatie van waar per partij nog de electorale winst of verlies vandaan te halen is”

Wat de tweede passage betreft, heb je gelijk dat hij netjes zegt dat de situatie al in januari is ontstaan. Maar als je zijn bericht vluchtig leest, krijg je wel een beetje het idee dat het om een significante, continu groeiende kloof gaat. Vandaar dat ik ook beschrijf hoe volgens mij de nieuwswaarde van de complete passage twijfelachtig is.

Ik noem overigens niet voor niets NRC en Volkskrant in de titel, omdat daar inderdaad conclusies worden getrokken die niet kloppen. Vooral bij het ANP zie je dit regelmatig, ik vraag me af of Volkskrant, Trouw en andere kranten die die ANP-berichten overnemen, daar achteraf wel eens kritisch naar kijken en klagen bij het ANP wanneer daardoor ook hun sites automatsch slordige berichten plaatsen.

Reageer  

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

Over Peilloos

In aanloop naar de verkiezingen volgt Peilloos.nl de politieke peilingen. Geven ze dezelfde trend weer, of zijn de verschillen tussen peilingen zo groot dat we er niet echt wijzer van worden?

Peilloos op Twitter: Twitter twitter/peilloos

Slotpeilingen en uitslag - Alle peilingen sinds val kabinet, april 2012 - Peilingwijzer - Politieke Barometer - De Stemming - Maurice de Hond - TNS NIPO

Recent gepeild

  TN
11-9
DS
11-9
MdH
11-9
PB
11-9
VVD 35* 35* 36* 37*
PvdA 34 34 36* 36
PVV 17 17 18 17
CDA 12 12 12 13
SP 21 22 20 21
D66 13 11 11 10
GL 4 4 4 4
CU 6 7 5 5
SGP 2 3 3 2
PvdD 2 2 3 3
50+ 4 3 2 2
* grootste partij  
TN = TNS NIPO
MdH = Maurice de Hond/Peil.nl
PB = Politieke Barometer/Ipsos Synovate
DS = De Stemming

Colofon

Concept en uitvoering:
Marleen Zachte

Cms:
Pivotx