Peiling TNS NIPO 10 juli 2012 - 31% zeker van keuze, 41% zweeft, 17% geen idee, 9% stemt niet

Partijen in volgorde van grootte:
1 - SP - 34 zetels
2 - VVD - 31 zetels
3 - PvdA - 20 zetels
4 - PVV - 18 zetels
5 - D66 - 16 zetels
6 - CDA - 13 zetels
7 - CU - 8 zetels
8 - GL - 3 zetels
9 - SGP - 2 zetels
10 - PvdD - 3 zetels
10 - Overig (50+) - 2 zetels

Verschil t.o.v. huidige Tweede Kamer:
VVD 0 zetels
PvdA -10 zetels
PVV -6 zetel
CDA -8 zetels
SP +19 zetels
D66 +6 zetels
GL -7 zetels
CU +3 zetel
SGP 0 zetels
PvdD +1 zetel
Overig (50+) +2 zetels

Vergeleken met vorige week zijn de VVD, het CDA, de PVV, D88, GL en de SGP elk 1 zetel gedaald. De SP heeft er 3 zetels bij gekregen en de PvdA, de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren elk 1 zetel.

Wie zweeft er nog?

TNS NIPO besteedt deze week ook ruim aandacht aan hoe zeker kiezers op dit moment van hun keuze zijn. En dan blijken er nogal wat mensen te zijn die nog van mening kunnen veranderen of nog helemaal geen mening hebben. In de toelichting van TNS NIPO is de eerste passage onder de tabel wat verwarrend geformuleerd, maar bij navraag stuurde Peter Kanne aanvullende informatie die het volgende beeld oplevert:

Daarin is de hele groep ondervraagden te verdelen in twee groepen:
- 72,2% groen: gepeilden met partijvoorkeur
- 27,8% grijs: gepeilden zonder partijvoorkeur

In de legenda staat groot gedrukt steeds de keuze die mensen hebben gemaakt. Daaronder achter het =-teken de categorie waarin die groep in het bericht van TNS NIPO is ingedeeld. Blijkbaar worden ook bij het vaststellen hiervan onzekerheidsmarges in acht genomen, omdat ook wie het nu zeker zegt te weten nog van mening kan veranderen. De groep die het zeker weet wordt zo voor de zekerheid afgewaardeerd tot 'zo goed als zeker', enzovoort. 

N.B. In het bericht is sprake van 28% waar hier 26,7% staat, dat is een foutje, aldus Peter Kanne.

Specificatie van gepeilden met partijvoorkeur

Kijken we alleen naar de 72% die een partijvoorkeur heeft opgegeven, dan ontstaat het volgende beeld:

Dit zijn de cijfers die horen bij de eerste alinea onder de eerste tabel. Dus van dit geheel "is ruim vier op de tien kiezers (43%) zeker dat ze op deze partij gaan stemmen", etc. Wat hier samen 79,8% is (80% in het bericht), is gelijk aan 57,6% in het eerste diagram hierboven. 

N.B. Hier ook een kleine wijziging ten opzichte van het bericht: daarin is nog sprake van 36% waar hier met iets nieuwere gegevens 37% staat.

Zwevers per partij

Gemiddeld genomen is op dit moment 43% van de kiezers zo goed als zeker van zijn keuze. Bij de VVD, PvdA, PVV, CDA, SP en ChristenUnie ligt dat aantal tussen de 40% en 50%. Bij D66 weet 27% het vrijwel zeker en ziet 28% de VVD als alternatief, 19% GroenLinks en 15% de PvdA. Bij GroenLinks weet slechts 16% het zeker en is D66 voor maar liefst 50% de eerste keuze als alternatief.


Kijken we nog even naar hoe het nieuws in de pers is gekomen, dan blijkt dat Novum (onder meer op Nu.nl) het hele verhaal over zwevende kiezers maar heeft weggelaten. Wel wekken ze een verkeerde indruk door te wijzen op de gebeurtenissen bij de PVV van afgelopen week. Dat hebben ze zelf bedacht, want TNS NIPO schrijft:

"De tumultueuze presentatie van het partijprogramma van de PVV heeft weinig electorale gevolgen. Dat blijkt niet alleen uit het feit dat de PVV nauwelijks terrein verliest in de peiling, maar ook uit het feit dat de helft (49%) van de huidige PVV-kiezers aangeeft (vrijwel) zeker van zijn of haar keuze te zijn. Tegen bezwaren van enkele weglopers staan ook de argumenten van enkele nieuwkomers."

Het ANP (onder meer bij Trouw en de Volkskrant) besteedt wel aandacht aan de zwevende kiezers en noemt daarbij ook hoeveel procent zeker is, in beperkte mate zweeft of sterk twijfelt. Alleen het percentage dat het nog helemaal niet weet of dat niet gaat stemmen, wordt niet met name genoemd. Wat gezien de omvang - bijna 28%, vrijwel evenveel als mensen die het zeker weten - toch interessante informatie is, die vaak niet vemeld wordt in de peilingen.

11-07-2012 | door: Marleen Zachte | TNS NIPO | Reageer
trefwoorden , ,
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Del.icio.us
  • email
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • NuJIJ
  • Twitter

Reageer  

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

Over Peilloos

In aanloop naar de verkiezingen volgt Peilloos.nl de politieke peilingen. Geven ze dezelfde trend weer, of zijn de verschillen tussen peilingen zo groot dat we er niet echt wijzer van worden?

Peilloos op Twitter: Twitter twitter/peilloos

Slotpeilingen en uitslag - Alle peilingen sinds val kabinet, april 2012 - Peilingwijzer - Politieke Barometer - De Stemming - Maurice de Hond - TNS NIPO

Recent gepeild

  TN
11-9
DS
11-9
MdH
11-9
PB
11-9
VVD 35* 35* 36* 37*
PvdA 34 34 36* 36
PVV 17 17 18 17
CDA 12 12 12 13
SP 21 22 20 21
D66 13 11 11 10
GL 4 4 4 4
CU 6 7 5 5
SGP 2 3 3 2
PvdD 2 2 3 3
50+ 4 3 2 2
* grootste partij  
TN = TNS NIPO
MdH = Maurice de Hond/Peil.nl
PB = Politieke Barometer/Ipsos Synovate
DS = De Stemming

Colofon

Concept en uitvoering:
Marleen Zachte

Cms:
Pivotx