Peiling Maurice de Hond 15 juli 2012 - meer steun voor politieke unie dan voor vertrek uit EU

Partijen in volgorde van grootte:
1 - SP en VVD - 31 zetels
2 - PvdA en PVV - 19 zetels
3 - D66 - 15 zetels
4 - CDA - 14 zetels
5 - CU - 7 zetels
6 - GL - 5 zetels
7 - SGP en PvdD - 3 zetels
8 - Overig - 3 zetels (50+ 1, PP 1)

Verschil t.o.v. huidige Tweede Kamer:
VVD 0 zetels
PvdA -11 zetels
PVV -5 zetels
CDA -7 zetels
SP +16 zetels
D66 +5 zetels
GL -5 zetels
CU +2 zetel
SGP +1 zetel
PvdD +1 zetel
Overig +3 zetels

Vergeleken met vorige week maar drie verschuivingen en die vallen allemaal binnen de onzekerheidsmarges: de VVD stijgt 2 zetels, D66 daalt 2 zetels en de PVV daalt 1 zetel. 

Ten opzichte van de huidige Tweede Kamer daardoor ook nauwelijks veranderingen. De VVD blijft min of meer gelijk, de PvdA en het CDA staan nog steeds  op eenderde verlies, de PVV scoort zo'n twintig procent lager, D66 staat op vijftig procent winst en GroenLinks op vijftig procent verlies.

Vergeleken met twee weken terug, toen D66 op 18 zetels stond, is er wel een dalende lijn zichtbaar voor D66, maar de partij heeft sinds de verkiezingen eerst een maand op 17 en daarna een maand op 16 zetels gestaan in de cijfers van De Hond. Het is een beetje te vroeg om nu te constateren dat de partij 'wegsmelt als sneeuw onder de zon', zoals Peil.nl doet.


 

Opmerkelijk: normaal begint de peilinguitslag van Maurice de Hond met enkele regels inleiding, dan volgt 'de uitslag' en daaronder pas de toelichting. Vandaag moeten lezers eerst door een A4 tekst heen, met onder meer het D66-verhaal, voordat de tabel met zetelaantallen zichtbaar wordt.

Dan geeft De Hond een uitgebreid verhaal over vijf factoren, door hem determinanten genoemd, die een rol spelen tijdens de verkiezingen: opleiding, begrotingstekort, Europa, migratie en religie. Dat levert complexe tabellen op, waaruit het altijd lastig conclusies trekken is. Sterker nog, ieder partij kan er wel ergens ondersteuning voor vinden. Een voorbeeld:

De Hond benadrukt deze week, vooral in zijn duiding van de D66-daling, nogal het pessimisme over Europa, een verhaal dat bijvooreeld op Nu.nl is overgenomen. Maar in de tabel met determinanten, staan twee Europa-standpunten naast elkaar: 'NL uit EU' en 'EU politieke unie'. Een legitieme constatering op basis van die cijfers is dat meer mensen voor een politieke unie zijn (31%), dan voor vertrek uit de EU (24%). Positiever geformuleerd: het aantal kiezers dat voor een politieke unie is, is dertig procent groter dan het aantal kiezers dat uit de EU wil. 'Meer steun voor politieke unie dan voor vertrek uit EU', is op basis van deze cijfers dan ook een terechte constatering. Al zou de verhouding heel anders kunnen uitpakken wanneer we deze keuze aan alle kiezers voorleggen. Van 45% van de ondervraagden weten we immers niet wat hun standpunt is.

Ook heeft Peil.nl een aantal vragen specifiek over de steun aan Spaanse banken gesteld. En die zijn deels zo vaag geformuleerd dat ook daarover een positief verhaal te vertellen is, al lijkt dat niet de bedoeling. Volgens mij is dit een verdedigbaar verslag van de cijfers:

De kiezers zijn verdeeld over de beslissing van de Tweede Kamer steun te geven aan de Spaanse banken. Een kleine meerderheid vindt het niet eerlijk dat Griekenland een moeilijkere behandelnig heeft gekregen dan Spanje. Een ruime meerderheid van 63% vindt het nodig dat er binnenkort nog meer geld naar Spanje gaat, ook al verwacht men niet dat dit geld weer terugkomt. Steun aan de banken wordt als noodzakelijk gezien om het onderuitgaan van banken te voorkomen. 

Doet dit verslag ook recht aan de mening van gepeilden en vindt 63% het daadwerkelijk nodig dat er meer geld naar Spanje gaat? Dat is zeer de vraag. De kans is groot dat mensen iets heel anders bedoelden toen ze aangaven het eens te zijn met de stelling 'Binnenkort moet er nog veel meer geld in de richting van Spanje'. Maar zeker weten doen we het niet.

En wat we aanmoeten met de stelling 'Volgens mij weten ze in Brussel ook niet meer wat ze moeten doen', is helemaal een raadsel'. Wie zijn die 'ze' waar 65% het over eens is? Of, is men het misschien helemaal niet eens en heeft ieder zijn eigen 'ze' voor ogen gehad? Vaak gaat het bij zo'n vraag namelijk over de Europese Commissie of over het Europees parlement. Maar de steun aan de Spaanse banken was een beslissing van gezamenlijke nationale regeringen. We zullen er wel nooit achter komen of die ook bedoeld worden.

Zie ook:
Peiling Politieke Barometer 13 juli 2012 - verlies voor links overdreven
Peiling De Stemming 12 juli 2012 - VVD en SP straks strategisch coalitie in gestemd?
Peiling TNS NIPO 10 juli 2012 - 31% zeker van keuze, 41% zweeft, 17% geen idee, 9% stemt niet
UvA laat zien: zo peil je iemand de hemel in!
Welke effecten zou een kiesdrempel hebben?

15-07-2012 | door: Marleen Zachte | Maurice de Hond | Reageer
trefwoorden ,
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Del.icio.us
  • email
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • NuJIJ
  • Twitter

Reageer  

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

Over Peilloos

In aanloop naar de verkiezingen volgt Peilloos.nl de politieke peilingen. Geven ze dezelfde trend weer, of zijn de verschillen tussen peilingen zo groot dat we er niet echt wijzer van worden?

Peilloos op Twitter: Twitter twitter/peilloos

Slotpeilingen en uitslag - Alle peilingen sinds val kabinet, april 2012 - Peilingwijzer - Politieke Barometer - De Stemming - Maurice de Hond - TNS NIPO

Recent gepeild

  TN
11-9
DS
11-9
MdH
11-9
PB
11-9
VVD 35* 35* 36* 37*
PvdA 34 34 36* 36
PVV 17 17 18 17
CDA 12 12 12 13
SP 21 22 20 21
D66 13 11 11 10
GL 4 4 4 4
CU 6 7 5 5
SGP 2 3 3 2
PvdD 2 2 3 3
50+ 4 3 2 2
* grootste partij  
TN = TNS NIPO
MdH = Maurice de Hond/Peil.nl
PB = Politieke Barometer/Ipsos Synovate
DS = De Stemming

Colofon

Concept en uitvoering:
Marleen Zachte

Cms:
Pivotx