Peilingwijzer 31 juli - SP en VVD groeien samen door

Partijen in volgorde van grootte:
1 - VVD en SP - 30-34 / 31-35 zetels
2 - PvdA en PVV - 16-20 zetels
3 - CDA en D66 - 14-16 zetels
4 - CU - 6-8 zetels
5 - GL - 3-5 zetels
6 - SGP en PvdD - 2-4 zetels
7 - 50+ - 1-3 zetels
8 - DPK en PP - 0-1 zetels 

Verschil t.o.v. huidige Tweede Kamer
(uitgaand van verwachte zetelaantallen):
VVD +1 zetels
PvdA -12 zetels
PVV -6 zetels
CDA -6 zetels
SP +18 zetels
D66 +5 zetels
GL -6 zetels
CU +2 zetels
SGP +1 zetel
PvdD +1 zetels
50+ +2 zetels

Vergeleken met de vorige Peilingwijzer (op 4 juli) zijn de VVD en de SP elk 2 zetels gestegen en het CDA, de ChristenUnie, de SGP en 50Plus elk 1 zetel. De PVV is 3 zetels gedaald, de PvdA en D66 elk 2 zetels en GroenLinks 1 zetel.

De VVD en de SP gaan al geruime tijd gelijk op in de Peilingwijzer, de VVD scoorde alleen vlak na de val van het kabinet hoger. De groei in stemmen levert echter nog steeds geen duidelijke koploper op. De PVV zat na de val van het kabinet aanvankelijk in de lift, maar is inmiddels weer terug op het niveau van eind april/begin mei. En de PvdA begon weliswaar hoger dan de PVV, maar volgt de afgelopen maand dezelfde dalende lijn als de PVV.


Zie verder het overzicht met alle Peilingwijzers sinds de val van het kabinet (net als de overige peilingen ook direct bereikbaar via de vaste links in de zijkolom).

Nieuw in deze Peilingwijzer is overigens dat ook de peilingen van De Stemming worden meegewogen. Volgens Tom Louwerse, die de wijzer samenstelt, heeft dit weinig invloed op het totale beeld, slechts tienden van procenten. Zo zou de PvdA zonder meewegen van De Stemming mogelijk een zeteltje meer gekregen hebben en 50Plus iets minder.
Overigens staan op de website van De Stemming peilingen die teruggaan tot januari van dit jaar, maar in de Peilingwijzer zijn slechts peilingen vanaf de lancering opgenomen, omdat de methode zich daarvoor nog in de testfase bevond.

Op het weblog van Tom Louwerse nog interessante informatie over de zogeheten huiseffecten van de verschillende peilers. Vaak wordt gedacht dat afzonderlijke peilers een partijdig beeld laten zien, mogelijk omdat onder de mensen die ze bevragen aanhangers van een bepaalde partij sterker vertegenwoordigd zouden zijn. Vergeleken met de Peilingwijzer, wat een aardige graadmeter is omdat het een gewogen gemiddelde geeft, blijken die effecten er wel te zijn, maar zijn ze niet erg groot.  Zo ligt de aanhang voor de SP bij de Politieke Barometer altijd zo'n twee procent lager dan het gemiddelde, bij De Stemming een procent hoger, bij TNS NIPO ongeveer op het gemiddelde en bij Maurice de Hond ongeveer een half procent boven het gemiddelde. Dat zegt overigens niets over de juistheid van de cijfers. Het zou kunnen dat de Politieke Barometer de aanhang voor de SP onder bevolking consistent goed inschat en de rest constitent te laag. En ze kunnen ook allemaal te laag of te hoog zitten, net zoals de Peilingwijzer zelf niet per definitie een beter beeld geeft dan de andere peilingen. Wel een genuanceerder beeld, door duidelijk aan te geven binnen welke marges partijen zich bevinden, en doordat indirect een groter aantal gepeilden in de Peilingwijzer meegewogen worden.

Zie ook:
Peiling TNS NIPO 31 juli 2012 - langzame voorsprong SP zet niet door
Peiling Maurice de Hond 29 juli 2012 - strategisch stemmen wijzigt niet verhouding grootsten, wel omvang rest
Peiling Politieke Barometer 27 juli 2012 - Elsevier trekt verkeerde conclusies
Peiling De Stemming 25 juli 2012 - daling PvdA nog niet trendmatig
Wantrouw niet statistiek en peiling, wantrouw de conclusies

02-08-2012 | door: Marleen Zachte | Peilingwijzer | Reageer
trefwoorden , , , , , , , ,
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Del.icio.us
  • email
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • NuJIJ
  • Twitter

Reageer  

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

Over Peilloos

In aanloop naar de verkiezingen volgt Peilloos.nl de politieke peilingen. Geven ze dezelfde trend weer, of zijn de verschillen tussen peilingen zo groot dat we er niet echt wijzer van worden?

Peilloos op Twitter: Twitter twitter/peilloos

Slotpeilingen en uitslag - Alle peilingen sinds val kabinet, april 2012 - Peilingwijzer - Politieke Barometer - De Stemming - Maurice de Hond - TNS NIPO

Recent gepeild

  TN
11-9
DS
11-9
MdH
11-9
PB
11-9
VVD 35* 35* 36* 37*
PvdA 34 34 36* 36
PVV 17 17 18 17
CDA 12 12 12 13
SP 21 22 20 21
D66 13 11 11 10
GL 4 4 4 4
CU 6 7 5 5
SGP 2 3 3 2
PvdD 2 2 3 3
50+ 4 3 2 2
* grootste partij  
TN = TNS NIPO
MdH = Maurice de Hond/Peil.nl
PB = Politieke Barometer/Ipsos Synovate
DS = De Stemming

Colofon

Concept en uitvoering:
Marleen Zachte

Cms:
Pivotx