Peiling Maurice de Hond 5 augustus 2012 - vage gegevens wijken af van eerdere cijfers

Partijen in volgorde van grootte:
1 - SP - 34 zetels
2 - VVD - 32 zetels
3 - PVV - 18 zetels
4 - PvdA - 17 zetels
5 - D66 - 15 zetels
6 - CDA - 14 zetels
7 - CU - 7 zetels
8 - GL - 5 zetels
9 - SGP en PvdD - 3 zetels
10 - Overig - 50+ en PP - elk 1 zetel

Verschil t.o.v. huidige Tweede Kamer:
VVD +1 zetels
PvdA -13 zetels
PVV -6 zetels
CDA -7 zetels
SP +19 zetels
D66 +5 zetels
GL -5 zetels
CU +2 zetel
SGP +1 zetel
PvdD +1 zetel
Overig +2 zetels

Nog minder veranderingen dan vorige week in de peiling van Maurice de Hond: de VVD heeft er 1 zetel bij gekregen, de PVV 1 verloren. In andere woorden, er is niets veranderd want zo'n enkele zetel valt ruim binnen de onzekerheidsmarges.

Daardoor ook wat het verschil met de huidge Tweede Kamer betreft geen noemenswaardige verschillen.


Zie verder het overzicht met alle peilingen van Maurice de Hond sinds de val van het kabinet

Maurice de Hond wijst vaker op het verschil in inkomen en opleiding onder de aanhang van de verschillende partijen en besteed daar ook nu aandacht aan. Helaas weer eens met een weinig verhelderende tabel en gegevens die daardoor totaal oncontroleerbaar zijn:

Zijn alle verhoudingen onder CDA- en CU-stemmers echt zo evenwichtig? En hoe groot is het verschil tussen nul, een, twee of drie plussen of minnen? Gaat het dan om twee of drie procent, tien of twintig? Alleen over het aantal vrouwen dat SP stemt, zegt de Hond dat 'bijna anderhalf keer zo groot' is als het aantal mannen, niet echt genoeg om de overige verhoudingen aan af te kunnen lezen.

Neem bijvoorbeeld het onderdeel opleiding. Daar heeft Peil.nl op 15 juli al eens iets over gemeld. In een tabel waarin hij de 'determinanten van het stemgedrag' weergaf, waren de kiezers verdeeld in 50% hoog- en 50% laagopgeleiden en stond voor elke partij hoeveel procent uit elke groep erop stemde. Dat zal in drie weken niet echt veranderd zijn. 


Toch wijken die cijfers af. De ChristenUnie bijvoorbeeld had op 15 juli 2,3 maal zoveel laag- als hoogopgeleide stemmers en het CDA zat tussen de VVD en de PvdA in, verschillen die niet in de tabel van zondag terug te vinden zijn. Het verschil tussen PVV en SP, die het beide goed doen onder lageropgeleiden is zelfs zo opvallend dat de PVV in de huidige tabel wel een paar extra minnen en plussen had verdiend.

Overigens is ook onduidelijk volgens welke criteria de kiezers door Peil.nl in hoog- en laagopgeleiden zijn verdeeld. Het Centraal Bureau voor Statistiek hanteert een indeling in drieën, met als derde categorie 'middelbaar'. Zowel hoog- als laagopgeleiden beslaan in die verdeling ongeveer eenderde van de bevolking en de groep middelbaar is niet zo handig in twee gelijke categorieën op te delen dat daarmee de categorieën hoog- en laagopgeleid tot vijftig procent kunnen worden verbreed.  


bron: Trends in beeld 2011 - Ministerie van OCW

Maakt het uit dat de gegevens zo onduidelijk zijn? Ja, want er worden dingen als feiten gesuggereerd die oncontroleerbaar zijn. Vooral het verschil in aanhang qua opleidingsniveau is bij Maurice de Hond een heet hangijzer. Als politici, journalisten of kiezers daarover willen berichten of discussiëren, is het wel zo handig wanneer ze dat op basis van controleerbare, kloppende cijfers kunnen doen. Of we die van Peil.nl ook krijgen is helaas niet na te gaan.

Zie ook:
De Stemming (25 juli) versus Politieke Barometer (27 juli), Maurice de Hond (29 juli) en TNS NIPO (31 juli): verschil 8 tot 22 zetels
Peilingwijzer 31 juli - SP en VVD groeien samen door
Peiling TNS NIPO 31 juli 2012 - langzame voorsprong SP zet niet door
Peiling Politieke Barometer 27 juli 2012 - Elsevier trekt verkeerde conclusies
Peiling De Stemming 25 juli 2012 - daling PvdA nog niet trendmatig
Wantrouw niet statistiek en peiling, wantrouw de conclusies
UvA laat zien: zo peil je iemand de hemel in!
Welke effecten zou een kiesdrempel hebben?

06-08-2012 | door: Marleen Zachte | Maurice de Hond | Reageer
trefwoorden , ,
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Del.icio.us
  • email
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • NuJIJ
  • Twitter

Reageer  

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

Over Peilloos

In aanloop naar de verkiezingen volgt Peilloos.nl de politieke peilingen. Geven ze dezelfde trend weer, of zijn de verschillen tussen peilingen zo groot dat we er niet echt wijzer van worden?

Peilloos op Twitter: Twitter twitter/peilloos

Slotpeilingen en uitslag - Alle peilingen sinds val kabinet, april 2012 - Peilingwijzer - Politieke Barometer - De Stemming - Maurice de Hond - TNS NIPO

Recent gepeild

  TN
11-9
DS
11-9
MdH
11-9
PB
11-9
VVD 35* 35* 36* 37*
PvdA 34 34 36* 36
PVV 17 17 18 17
CDA 12 12 12 13
SP 21 22 20 21
D66 13 11 11 10
GL 4 4 4 4
CU 6 7 5 5
SGP 2 3 3 2
PvdD 2 2 3 3
50+ 4 3 2 2
* grootste partij  
TN = TNS NIPO
MdH = Maurice de Hond/Peil.nl
PB = Politieke Barometer/Ipsos Synovate
DS = De Stemming

Colofon

Concept en uitvoering:
Marleen Zachte

Cms:
Pivotx