Peilingen van slag? Maurice de Hond noemt Synovate onverantwoord

"Maurice de Hond: Alleen mijn peiling klopt," kopte het Algemeen Dagblad afgelopen maandag. Nu is het niet uitzonderlijk dat peilers de voorkeur geven aan hun eigen peiling. "Je moet ons geloven," zei Synovate-directeur Reinier Heutink gisteren desgevraagd nog in Altijd Wat

Wel opmerkelijk is de aanleiding voor het artikel in het AD, waar men lijkt te denken dat er deze week iets bijzonders aan de hand is:

"Peilingen zijn palingen zeiden ze vroeger bij de VVD en deze week zijn die palingen goed van slag"

Het is alsof de AD-redactie iets heeft opgevangen van alle recente publiciteit rond peilingen en iemand heeft opgedragen dat eens uit te zoeken. Die legde de laatste twee peilingen naast elkaar en verhip: die bleken te verschillen!

CBS vindt peilingen onbetrouwbaar - volgens Altijd wat

Dinsdagavond besteedde NCRV-programma Altijd Wat aandacht aan de politieke peilingen. Evelien Vehof probeerde er achter te komen hoe betrouwbaar de uitkomsten zijn. Hoe ontstaan de verschillen en wie moeten we geloven?

Aan het woord kwamen diverse deskundigen, waaronder Reinier Heutink, de baas van Ipsos Synovate, die het verschil tussen zijn peilingen en die van Maurice de Hond mooi samenvatte:

Ik denk in grote lijnen als je de peilingen van De Hond en Iposos Synovate vergelijkt, zie je dat bij hem de extremen wat sterker vertegenwoordigd zijn. Je ziet dat bij hem wat meer anti-establishment is; de grote, traditionele partijen staan altijd veel zwakker. 

Het meest opmerkelijk was wellicht Vehofs telefoontje met het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Helaas werd dat nou net niet uitgezonden, op de stem van debegroetende telefoniste na. We moeten het dus doen met de samenvatting van Evelien Vehof:

Maurice de Hond 'voorspelt' peiling Synovate

Op het weblog Blik vraagt Leon Brandsema zich af hoe de grote verschillen tussen de peilingen ontstaan. Het grootste verschil zit hem waarschijnlijk in de selectie van de mensen die gepeild worden. Elke peiler werkt immers met een steekproef en de vraag is hoe representatief deze is. Brandsema heeft de peilers ook gevraagd naar een verklaring voor de verschillen. Volgens Peter Kanne, van TNS NIPO, vallen die reuze mee:

"Een verschil van bijvoorbeeld vijf zetels is zo groot nog niet, het is maar 3%."

En Maurice de Hond? Die denkt dat dankzij zijn meetmethode trends sneller zichtbaar worden. En daaraan koppelt hij een opvallende voorspelling:

'De nieuwe Tweede Kamerpeiling': Twitpeil

Sinds 27 mei is Twitpeil (@twitpeil) actief, dat statistieken verzamelt over twitterende kamerleden. Van elk kamerlid dat actief is op Twitter wordt dagelijks het aantal volgers aangegeven en hoeveel er sinds de dag ervoor zijn bijgekomen. Bovendien worden elke dag enkele 'awards' toegekend, bv. aan wie de meeste tweets verstuurde of aan wie de meeste anderen ging volgen.

Zonder meer interessante informatie, maar valt er ook iets uit af te leiden? En in het bijzonder, hoe serieus moeten we de subtitel van de site 'De nieuwe Tweede Kamerpeiling' nemen?

Op Twitter werd er in ieder geval al vrolijk mee opgeschept. Iemand schreef (al dan niet serieus bedoeld):

"Hoe zou de 2e kamer er uitzien als Twitter het voor het zeggen had?  - GL zou met gemak de allergrootste partij zijn"

Op het eerste gezicht lijkt dit beeld zijn woorden te ondersteunen. Maar klopt het ook?

Wisseling van peilingen zorgt voor verwarring

Het leek wel of de Haagse redactie van NRC Handelsblad en striptekenaar Pieter Geenen van Trouw zondagavond hadden overlegd over hun bijdrage op maandag. Ze legden allebei kort maar krachtig vast waarom die verschillende peilingen tot verwarring leiden.

Anton Dingeman van Pieter Geenen:

Over Peilloos

In aanloop naar de verkiezingen volgt Peilloos.nl de politieke peilingen. Geven ze dezelfde trend weer, of zijn de verschillen tussen peilingen zo groot dat we er niet echt wijzer van worden?

Peilloos op Twitter: Twitter twitter/peilloos

Slotpeilingen en uitslag - Alle peilingen sinds val kabinet, april 2012 - Peilingwijzer - Politieke Barometer - De Stemming - Maurice de Hond - TNS NIPO

Recent gepeild

  TN
11-9
DS
11-9
MdH
11-9
PB
11-9
VVD 35* 35* 36* 37*
PvdA 34 34 36* 36
PVV 17 17 18 17
CDA 12 12 12 13
SP 21 22 20 21
D66 13 11 11 10
GL 4 4 4 4
CU 6 7 5 5
SGP 2 3 3 2
PvdD 2 2 3 3
50+ 4 3 2 2
* grootste partij  
TN = TNS NIPO
MdH = Maurice de Hond/Peil.nl
PB = Politieke Barometer/Ipsos Synovate
DS = De Stemming

Colofon

Concept en uitvoering:
Marleen Zachte

Cms:
Pivotx