Peiling Maurice de Hond 26 augustus 2012 - opnieuw vage cijfers over opleidingsniveau

Partijen in volgorde van grootte:
1 - SP - 35 zetels
2 - VVD - 32 zetels
3 - PvdA en PVV - 18 zetels
4 - CDA en D66 - 14 zetels
5 - CU - 7 zetels
6 - GL - 5 zetels
7 - SGP, PvdD en 50+ - 2 zetels
8 - PP - 1 zetel

Verschil t.o.v. huidige Tweede Kamer:
VVD +1 zetels
PvdA -12 zetels
PVV -6 zetels
CDA -7 zetels
SP +20 zetels
D66 +4 zetels
GL -5 zetels
CU +2 zetel
SGP 0 zetels
PvdD 0 zetels
50+ +2 zetels
PP +1 zetel

Vergeleken met vorige week is de PvdA 2 zetels gestegen en GroenLinks 1 zetel. De SP, D66 en de SGP zijn elk 1 zetel gedaald.

Vergeleken met de huidige Tweede Kamer blijft de VVD gelijk, verliezen PvdA en rond eenderde en de PVV een kwart, stijgt de SP 130%, D66 40%, halveert GroenLinks is de ChristenUnie anderhalf maal zo groot.

Geen grote verschuivingen dus, al lijkt de PvdA met twee weken stijging weer teruggekeerd te zijn naar het niveau van begin augustus.


Zie verder het overzicht met alle peilingen van Maurice de Hond of de overige peilingen via de vaste links in de zijkolom.

De Hond heeft enkele aanvullende vragen gesteld over de campagne tot dusver, onder meer over het eerste debat van afgelopen woensdag. Dat volgens een meerderheid van de gepeilden Samsom dat debat heeft gewonnen was voorspelbaar, Roemer deed immers niet mee, zodat Samsom het wel heel slecht moest doen om niet de voorkeur van een flink deel van de SP-aanhang te krijgen. Dat Samsom ook beter scoorde onder D66- en GroenLinks-aanhangers dan de eigen lijsttrekkers Pechtold en Sap valt wel op, al is het verschil bij D66 niet zo groot (30% Pechtold, 37% Samsom) als bij GroenLinks (19% Sap, 45% Samsom).

Bij dergelijke vragen zijn de reacties vaak voorspelbaar, doordat ze min of meer langs de partijlijnen verlopen. Dat is ook zichtbaar bij vragen over de duizend euro bonus die Rutte woensdag voor werkenden aankondigde. Veel VVD'ers zijn er blij mee (69%), veel van de andere partijen niet. Alleen bij de PVV lijkt meer verdeeldheid te zijn (41% wel, 48% niet blij). Ook is gevraagd of de kans dat men op de VVD zal stemmen hierdoor groter of kleiner wordt, maar omdat bij het antwoord op die vraag geen onderscheid wordt gemaakt tussen kiezers die hun keuze al bepaald hebben en kiezers die nog zweven, zeggen die cijfers niet zo veel.

Tot slot wordt een tabel getoond met onderscheid tussen kiezers naar opleiding. Weliswaar geeft De Hond dit keer iets duidelijker dan eerder aan over welke groepen hij het heeft, maar zijn de cijfers onvolledig. Hij definieert namelijk laagopgeleiden als kiezers met "Mavo en lager" en hoogopgeleiden als "Universitair/HBO". Mavo is een onhandig gekozen begrip. Bij de indeling die het CBS gebruikt, is dertig procent van de bevolking laagopgeleid en hieronder vallen mensen met maximaal VMBO of MBO 1. De Mavo valt onder het VMBO, maar of De Hond mensen met MBO 1 hier wel of niet meegeteld heeft is nu onduidelijk. En daarmee is ook niet zeker of de laag- en hoogopgeleiden in de tabel elk dertig procent van de bevolking vertegenwoordigen. Een ding is zeker: de derde groep Nederlanders, de middelbaar opgeleiden (mensen met Havo, VWO of MBO 2-4) komen in de tabel helemaal niet voor.


 

Is de tabel daarmee waardeloos? Niet per se, want een vergelijking met 2010 is wel mogelijk (ervan uitgaande dat hier wel echt gelijke groepen met elkaar vergeleken worden). Dan zien we dat de laagopgeleiden nu vooral kiezen voor de SP (2010: 13%, nu 35%), iets minder voor de PVV (2010: 28%, nu 23%) en vooral minder voor de PvdA (2010: 19%, nu 9%). Merk daarbij wel op dat de percentages staan in verhouding tot het totaal aantal hoog- of laagopgeleiden, niet tot het totaal aantal mensen met een bepaalde partijvoorkeur. Het is dus niet zo dat in 2010 de PvdA-aanhang voor 19% uit laagopgeleiden bestond en nu nog maar uit 9%, wat tot de aanname zou kunnen leiden dat de PvdA een elitairdere partij zou zijn geworden. Nee, 19% van alle laagopgeleiden in 2010 stemde PvdA en nu nog maar 9%.

Opmerkelijk in de berichtgeving over deze peiling is dat een claim die De Hond in zijn bericht helemaal niet maakt, toch in verschillende artikelen opduikt, namelijk dat de winst van de PvdA te danken zou zijn aan Samsoms optreden in het debat van woensdag. Zo schrijft het AD:

"Uit de peiling blijkt verder dat de PvdA de zetelwinst vooral te danken heeft aan het sterke optreden van lijsttrekker Diederik Samsom tijdens het NOS-debat van woensdagavond."

en Elsevier:

"Volgens De Hond komt de zetelstijging van de PvdA door een overtuigend optreden van lijsttrekker Diederik Samsom tijdens het NOS-debat van woensdagavond."

Zie ook:
Peiling Politieke Barometer 24 augustus 2012 - daalt VVD door belofte 1.000 euro?
Peiling De Stemming 22 augustus 2012 - bij top drie thema's scoren SP en VVD het best
Peilingwijzer 22 augustus - opnieuw minieme verschillen
Peiling TNS NIPO 21 augustus 2012 - Gat tussen SP en PvdA weer kleiner
Verschillen tussen peilers, klopt de uitleg van Maurice de Hond?
Die Stemwijzer, wie bepaalt de onderwerpen?
Coalitie van 5 of 6 partijen? 3 of 4 kan ook

26-08-2012 | door: Marleen Zachte | Maurice de Hond | Reageer
trefwoorden ,
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Del.icio.us
  • email
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • NuJIJ
  • Twitter

Reageer  

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

Over Peilloos

In aanloop naar de verkiezingen volgt Peilloos.nl de politieke peilingen. Geven ze dezelfde trend weer, of zijn de verschillen tussen peilingen zo groot dat we er niet echt wijzer van worden?

Peilloos op Twitter: Twitter twitter/peilloos

Slotpeilingen en uitslag - Alle peilingen sinds val kabinet, april 2012 - Peilingwijzer - Politieke Barometer - De Stemming - Maurice de Hond - TNS NIPO

Recent gepeild

  TN
11-9
DS
11-9
MdH
11-9
PB
11-9
VVD 35* 35* 36* 37*
PvdA 34 34 36* 36
PVV 17 17 18 17
CDA 12 12 12 13
SP 21 22 20 21
D66 13 11 11 10
GL 4 4 4 4
CU 6 7 5 5
SGP 2 3 3 2
PvdD 2 2 3 3
50+ 4 3 2 2
* grootste partij  
TN = TNS NIPO
MdH = Maurice de Hond/Peil.nl
PB = Politieke Barometer/Ipsos Synovate
DS = De Stemming

Colofon

Concept en uitvoering:
Marleen Zachte

Cms:
Pivotx