Peiling TNS NIPO 28 augustus 2012 - wijzigingen veroorzaakt door debat?

Partijen in volgorde van grootte:
1 - VVD - 36 zetels
2 - SP - 30 zetels
3 - PvdA - 24 zetels
4 - PVV - 15 zetels
5 - CDA - 13 zetels
6 - D66 - 12 zetels
7 - CU - 7 zetels
8 - GL - 4 zetels
9 - SGP, PvdD, 50+ - 3 zetels

Verschil t.o.v. huidige Tweede Kamer:
VVD +5 zetels
PvdA -6 zetels
PVV -9 zetels
CDA -8 zetels
SP +15 zetels
D66 +2 zetels
GL -6 zetels
CU +2 zetels
SGP +1 zetel
PvdD +1 zetels
50+ +3 zetels

Vergeleken met vorige week is de VVD 2 zetels gestegen, de PvdA 3 en de PVV, de Partij voor de Dieren en 50Plus elk 1 zetel. De SP is 4 zetels gedaald, het CDA 3 zetels en D66 1 zetel.

Ten opzichte van de huidige Tweede Kamer stijgt de VVD bijna 20%, daalt de PvdA 20%, dalen de PVV en het CDA rond eenderde, stijgt D66 20%, daalt GroenLinks 60% en stijgen de ChristenUnie, de SGP en de Partij voor de Dieren rond eenderde.

Stonden de VVD en de SP vorige week nog gelijk op 34 zetels, nu zit er weer een gat van 6 zetels tussen beide partijen. Dat is gelijk aan het gat tussen de SP en de PvdA, dat vorige week nog 13 zetels was en drie weken terug 20 zetels. Ook het gat tussen de PvdA en de PVV is gegroeid. Dat is nu 9 zetels, terwijl het  vorige week nog 7 zetels was en eind juli, begin augustus slechts 1 zetel.


Zie verder het overzicht met alle peilingen van TNS NIPO sinds de val van het kabinet voor een overzicht, of alle andere peilingen via de vaste links in de zijkolom.

Invloed RTL-debat

Veel mensen waren nieuwsgierig naar deze peiling, met als grote vraag of er invloed zichtbaar zou zijn van het RTL-debat afgelopen zondag. TNS NIPO heeft dit specifiek onderzocht en constateert:

"De verschuivingen zijn in belangrijke mate toe te schrijven aan het optreden van Diederik Samsom, Mark Rutte, Geert Wilders en Emile Roemer in het RTL-debat van afgelopen zondag."

Nu is zo'n verband altijd lastig aan te tonen, dus waarop baseert TNS NIPO zich hierbij? Twee factoren: het afwijkende stemgedrag onder kijkers van het debat ten opzichte van de niet-kijkers en het afwijkende waarderingscijfer voor Diederik Samsom onder kijkers ten opzichte van niet-kijkers.

Nu hebben ongeveer 1,7 miljoen mensen naar het debat gekeken, maar het begrip kijkers is door TNS NIPO ruimer gedefinieerd als "kiezers die het debat zagen (rechtstreeks of in een nabeschouwing)". Navraag bij onderzoeker Tim de Beer leert dat het hier gaat om mensen die het debat helemaal gezien hebben en mensen die slechts fragmenten hebben gezien in programma's over het debat. De Beer: "In totaal heeft de helft iets over het RTL-debat gezien, gehoord of gelezen." Dat is niet onbelangrijk, want daarmee is de kans dat uitspraken over die groep ook relevant zijn voor de hele peiling groter dan wanneer het alleen om de echte kijkers van het debat zou gaan.

Het verschil in stemgedrag onder kijkers blijkt significant af te wijken van dat onder niet-kijkers en niet voor alle deelnemende partijen in dezelfde mate. Dat had er namelijk op kunnen wijzen dat er gewoon meer aanhangers van bepaalde partijen hadden gekeken, en aanhangers zijn eerder geneigd de kandidaat van hun partij goed te vinden. Maar terwijl de aanhang voor de PVV onder kijkers ook groter was dan onder niet-kijkers, is dat verschil duidelijk kleiner dan bij de VVD en de PvdA. En de SP-aanhang is onder kijkers zelfs kleiner dan onder niet-kijkers:

Hoe sterk dit precies heeft doorgewerkt in de complete resultaten van de peiling van deze week, weten we dus niet, maar het lijkt er wel op dat de deelnemende partijen het beter gedaan hebben dan de niet-deelnemende partijen. Ter vergelijking: VVD, PvdA, PVV en CDA krijgen nu 70% van alle stemmen, dat was vorige week 68,7%, de week daarvoor 66,7% en de week daarvoor 68%.

De tweede factor die TNS NIPO noemt, is de waardering voor de lijsttrekkers. Als we daarnaar kijken hebben alle lijsttrekkers het beter gedaan onder kijkers dan onder niet-kijkers van het debat, maar het verschil in waardering voor Samsom is aanmerkelijk groter dan bij de andere drie en werkt ook verder door in de totale waardering. Al lijkt ook het imago van Wilders iets verbeterd door zijn optreden.

Kortom, dat de groei in de peiling van twee zetels voor de VVD en drie zetels voor de PvdA kan worden toegeschreven aan het RTL-debat is niet zeker, maar het lijkt onder een deel van de gepeilden wel een rol gespeeld te hebben. Belangrijker is wellicht dat niet alleen de kijkers naar het debat, maar ook mensen die er delen van zagen of slechts over hoorden of lazen positiever zijn gaan denken over de PvdA-lijsttrekker. Dat wijst er namelijk op dat een debat via verslaggeving in de media veel meer mensen beïnvloedt.

Overigens is nog steeds slechts 31% van alle kiezers zeker van zijn stem, niet meer dan in juli van dit jaar, en zweeft de rest in wisselende mate nog steeds. Volgens TNS NIPO zijn het vooral de kiezers aan de linkerkant van het spectrum die nog overwegen hun keuze te wijzigen.

Het ANP, onder meer gebruikt door Nu.nl, noemt overigens andere cijfers op dit punt, afkomstig van het Kieskopmas en de Politieke Barometer. Volgens die cijfers zou ruim de helft van de kiezers nog twijfelen. Ook opvallend is dat het ANP het over 'de socialisten' heeft, de term die zo nadrukkelijk door D66 en de VVD wordt gebruikt voor de SP. Nu zelfs niet iedereen bij de SP niet meer even blij is met het woord 'socialistische' in de partijnaam, zou duidelijk moeten zijn dat dat geen neutrale term meer is.

Zie ook:
Peiling Maurice de Hond 26 augustus 2012 - opnieuw vage cijfers over opleidingsniveau
Peiling Politieke Barometer 24 augustus 2012 - daalt VVD door belofte 1.000 euro?
Peiling De Stemming 22 augustus 2012 - bij top drie thema's scoren SP en VVD het best
Peilingwijzer 22 augustus - opnieuw minieme verschillen
Verschillen tussen peilers, klopt de uitleg van Maurice de Hond?
Die Stemwijzer, wie bepaalt de onderwerpen?
Coalitie van 5 of 6 partijen? 3 of 4 kan ook

28-08-2012 | door: Marleen Zachte | TNS NIPO | Reageer
trefwoorden
These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Del.icio.us
  • email
  • Facebook
  • Google
  • Hyves
  • LinkedIn
  • NuJIJ
  • Twitter

Reageer  

Eigen afbeelding bij reacties? Ga naar gravatar.com en meld je aan met het mailadres dat je ook hier voor reacties gebruikt.

(optioneel veld)
(optioneel veld)
Om geautomatiseerde spamreacties te voorkomen, wordt u gevraagd deze simpele vraag te beantwoorden.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.

Over Peilloos

In aanloop naar de verkiezingen volgt Peilloos.nl de politieke peilingen. Geven ze dezelfde trend weer, of zijn de verschillen tussen peilingen zo groot dat we er niet echt wijzer van worden?

Peilloos op Twitter: Twitter twitter/peilloos

Slotpeilingen en uitslag - Alle peilingen sinds val kabinet, april 2012 - Peilingwijzer - Politieke Barometer - De Stemming - Maurice de Hond - TNS NIPO

Recent gepeild

  TN
11-9
DS
11-9
MdH
11-9
PB
11-9
VVD 35* 35* 36* 37*
PvdA 34 34 36* 36
PVV 17 17 18 17
CDA 12 12 12 13
SP 21 22 20 21
D66 13 11 11 10
GL 4 4 4 4
CU 6 7 5 5
SGP 2 3 3 2
PvdD 2 2 3 3
50+ 4 3 2 2
* grootste partij  
TN = TNS NIPO
MdH = Maurice de Hond/Peil.nl
PB = Politieke Barometer/Ipsos Synovate
DS = De Stemming

Colofon

Concept en uitvoering:
Marleen Zachte

Cms:
Pivotx